Patientfall från Tre tandläkare

Sprickor kring amalgamfyllningar är vanligt. Nedan visas hur vi rutinmässigt behandlar omfattande sprickbildningar med långsiktigt hållbar åtgärd:

20140225_114419_01_140322913_mid

Tand som ilar vid påbitning. Ses omfattande sprickbildningar kring den gamla amalgamlagningen.

20140225_114922_04_140322131_mid

När amalgamet är borta ses sprickorna ännu tydligare.

20140225_115132_06_140322178_mid

Lätt tryck gör att tanden frakturerar.

20140314_000000_010_140322474_mid

All sjuk tandvävnad tas bort. Det blå du ser runt tanden är en s.k. kofferdammduk vilket möjliggör ett absolut torrt arbetsfält. Detta är en förutsättning om kronan ska klistras på plats. Det är dessutom bekvämt för dig som patient!

20140314_000000_014_140322693_mid

Kronan på plats. Tanden är som ny igen och risken för fortsatta besvär är väldigt liten.

 

Call Now Button