Patientfall från Tre tandläkare

Denna patienten kom akut med en frakturerad framtand. Tiden var knapp och vi beslöt oss för att laga tanden direkt.

20150413_161502_00_130949188 20150413_164342_01_130949329

Tanden byggdes upp med compositplast efter att tandytan ruggats upp och etsats. Patienten var väldigt nöjd och vi också!

 

Nedanstående patient hade väldigt avancerad karies i underkäksframtänderna. På grund av patientens ålder och nedsatta allmäntillstånd valdes att åtgärda samtliga tänder med compositlagningar. Här krävdes också en hygienistbehandling innan lagningarna utfördes för att få ned svullnaden i tandköttet.

20131126_122341_00_19541 20140305_121437_03_19806

 

Call Now Button