Allmäntandvård

Det vi kallar allmäntandvård är de undersökningar och behandlingar som är vanligast förekommande och som oftast är okomplicerade.

Undersökning av tandläkare

För att upptäcka och förebygga tandsjukdomar görs undersökningar. Då går tandläkaren igenom hela munnen såsom tänder, mjukvävnad, käkleder, bett, tandköttsfickor och om det behövs tas även röntgenbilder. Vid undersökningen får du sedan reda på om du behöver gå till tandhygienist eller om du behöver komma tillbaka till tandläkaren för att till exempel laga ett hål. I sådana fall får du också ett kostnadsförslag och en behandlingsplan.

Förebyggande behandlingar av tandhygienist

Tandhygienisterna arbetar med att förebygga tandsjukdomar och munhälsorelaterade problem genom regelbundna och grundliga undersökningar samt rengöring av tänder och tandkött. Vi erbjuder alla våra patienter en individuell riskbedömning och vårdplan, vilken kan innebära extra fluortillskott vid den ordinarie undersökningen, tätare besök hos tandhygienist samt instruktion och information om hur man ska använda olika munvårdsartiklar.

Bettskena

För många patienter är ofta återkommande huvudvärk av spänningstyp eller stelhet i käk- och nackmuskulatur orsakat av bettet. Vi screenar alla patienter för s.k. bettfysiologiska besvär i samband med årsundersökningen. Vid behov kan man bli hjälpt av en individuellt utformad bettskena som avlastar bettet samt käkmuskulaturen och skyddar tänderna, vi kan även visa dig sjukgymnastiska övningar vid överansträngd käk- och nackmuskulatur.

Fyllningar

Mindre och medelstora defekter på tänderna kan lagas med en fyllning. Vanligast är att vi gör lagningar i plast men de kan även göras i porslin eller guld. Vid en lagning avlägsnas all sjuk tandvävnad. Därefter återförsluts tanden och byggs upp till en fungerande tand igen. Vi bedövar alltid vid behov.

Kronor

Om en tand är så pass skadad att en vanlig lagning inte bedöms hålla kan man istället göra en krona. All sjuk tandvävnad tas bort och sedan prepareras tanden med avsikt att spara så mycket frisk tandsubstans som möjligt. Kronan beställs från en tandtekniker och ser ut och fungerar precis som en vanlig tand.

Rotfyllningar

Om en tand är så pass skadad att skadan går hela vägen ned till pulpan, där nerver och blodkärl finns, behöver den rotfyllas. Rotkanalerna rensas ur och spolas med antibakteriell lösning och täpps sedan till. Behandlingen tar oftast ett till två besök. Sedan kan tanden byggas upp med antingen en lagning eller en krona.

Röntgen

Vid många behandlingar och undersökningar behöver tandläkaren ta en eller flera röntgenbilder. Vi använder en digitalröntgen vilket gör att bilden genast visas på datorskärmen så att tandläkaren kan visa och förklara vad som syns på bilden. I vissa fall behövs en helröntgen av alla tänder, käkleder och omgivande vävnad. Det kallas panoramaröntgen, vilket vi också har här på kliniken. Behövs mer avancerade röntgenundersökningar såsom datortomografi remitterar vi dig för bildtagning till någon av de röntgenspecialister vi samarbetar med.

Tandkirurgi

Tandkirurgi, även kallat oralkirurgi, är ett samlingsnamn för många olika typer av operationer i munhålan. Vi utför alla typer av operationer så som att sätta in implantat och att ta bort visdomständer eller rotrester.

Tandlossningsbehandling

Tandlossning är en kronisk sjukdom som drabbar tandens fäste. Grundorsaken är en bakterieinfektion. Ett tidigt stadium av sjukdomen är tandköttsinflammation. Sjukdomsförloppet påverkas av flera faktorer så som rökning, otillräcklig munhygien och ärftliga faktorer. Man diskuterar också samband med andra sjukdomar såsom hjärtkärl sjukdomar och diabetes. Munhygienen är mycket viktig och själva behandlingen består av professionell tandrengöring hos en tandhygienist. Behandlingsresultaten är goda om behandling sätts in i tid. Om sjukdomen gått för långt kan man överväga tandlossningskirurgi som då utförs hos oss eller hos specialisttandläkare.

Omfattande uppbyggnad av bett

Vid stora problem med flera saknade tänder eller stora skador kan man ibland behöva utföra omfattande behandling för att återuppbygga bettet. Dessa behandlingar utförs hos oss och planeras noga av tandläkare i samarbete med tandtekniker. Tillsammans med dig som patient diskuterar vi olika behandlingsalternativ innan vi börjar.

Så här fin ska en korrekt plastfyllning se ut.

Bild från klinikens panoramaröntgen.

Call Now Button