Framtandsimplantat

Ursprungsläge: framtand med en äldre metall-keramisk krona på en stiftförsedd rot som nu frakturerat Röntgen med gummispets, sk fistulografi visar bennedbrytningen längs hela roten. Tanden måste tas bort. Implantatet på plats och en tillfällig klistrad bro sitter på...

Fyllningar

Patientfall från Tre tandläkare Denna patienten kom akut med en frakturerad framtand. Tiden var knapp och vi beslöt oss för att laga tanden direkt. Tanden byggdes upp med compositplast efter att tandytan ruggats upp och etsats. Patienten var väldigt nöjd och vi också!...

Rotfyllning

Patientfall från Tre tandläkare Denna patient sökte för en trasig tand. Ingen värk, bara lite vasst mot tungan. Röntgenundersökningen visade en omfattande infektion kring alla rotspetsar De röda ringarna visar det uppluckrade benet som blivit till följd av...

Spricka kring amalgamfyllning

Patientfall från Tre tandläkare Sprickor kring amalgamfyllningar är vanligt. Nedan visas hur vi rutinmässigt behandlar omfattande sprickbildningar med långsiktigt hållbar åtgärd: Tand som ilar vid påbitning. Ses omfattande sprickbildningar kring den gamla...
Call Now Button