Vår praktikfilosofi

Våra ledord är Omtanke, Hälsa, Miljö och Kvalitet. Dessa ska genomsyra hela verksamheten, från val av teknik till bemötande av patienter.

Vision

Tillsammans skapar vi ett friskare liv.

Syfte

Vårt syfte är att bedriva professionell tandvård av högsta kvalitet samt att ge bästa tänkbara service i omhändertagandet av patienten som individ.

Team

Teamets fokus är patienten och vårt team består av en väl sammansatt grupp av medarbetare med hög kompetens vad det gäller teknik, kommunikation och samarbete. Vi vill kännetecknas av framsynthet, omtanke, vänlighet, noggrannhet och ansvar mot våra patienter, kollegor och mot oss själva.

Miljö

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och bevakar kontinuerligt utvecklingen och nya rön inom området. Läs mer om vår miljöpolicy här.

Tandvård

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att våra barn- och vuxenpatienter ska få god tandvård med kontinuerlig profylax och vara delaktiga i sin förbättrade tandhälsa.

Utveckling

Vi ska ha en fortsatt positiv inställning till kontinuerlig fortbildning och omvärldsbevakning. Detta för att även i framtiden kunna erbjuda modern tandvård av högsta kvalitet.

 

Call Now Button