Patientfall från Tre tandläkare

1

Överkäkstand med infektion vid rotspetsen. Planeras att rotfyllas.

2

4 rotkanaler hittade och rensade. Den fjärde kanalen är väldigt lätt att missa vilket innebär att bakterier står kvar i tanden trots att den rotfyllts. Utgångspunkten ska alltid vara att 4 kanaler finns tills dess att motsatsen är bevisad.

3

Rotfylld. Efter ungefär ett år kan man se benutfyllnad på röntgen där infektionen varit. Först då vet man med säkerhet att tanden svarat på behandlingen. Här bedöms prognosen som god.

Call Now Button