Patientfall från Tre tandläkare

1

Överkäkstand med infektion vid rotspetsen. Planeras att rotfyllas.

2

4 rotkanaler hittade och rensade. Den fjärde kanalen är väldigt lätt att missa vilket innebär att bakterier står kvar i tanden trots att den rotfyllts. Utgångspunkten ska alltid vara att 4 kanaler finns tills dess att motsatsen är bevisad.

3

Rotfylld. Efter ungefär ett år kan man se benutfyllnad på röntgen där infektionen varit. Först då vet man med säkerhet att tanden svarat på behandlingen. Här bedöms prognosen som god.