Patientfall från Tre tandläkare

Denna patient sökte för en trasig tand. Ingen värk, bara lite vasst mot tungan. Röntgenundersökningen visade en omfattande infektion kring alla rotspetsar

1

De röda ringarna visar det uppluckrade benet som blivit till följd av infektionen. Här ses också den påtagliga närheten till bihålan.

Tanden rotfylldes, 4 rotkanaler hittades. Bilden nedan visar tanden 6 månader efter att den är rotfylld. Området för infektionen har börjat fyllas med ben igen – ett tecken på att infektionen läker ut

2

Bilden nedan visar kontrollen efter 3 år. Tanden är kronförsedd för att förhindra ytterligare frakturer och infektionen är helt utläkt.

3

Call Now Button