Miljöpolicy

Vår vision ”Tillsammans skapar vi ett friskare liv” innebär också att vi skapar en friskare miljö. Med friskare patienter förbrukar vi nämligen mindre mängd varor och material.

Tre Tandläkare:

  • arbetar förebyggande och långsiktigt för att våra barn- och vuxenpatienter ska få god tandvård med kontinuerlig profylax och förbättrad tandhälsa.
  • väljer material, läkemedel, kemiska produkter och metoder för att i minsta möjligaste mån påverka vår hälsa samt miljö negativt.
  • verkar i vårt dagliga arbete med att hushålla med naturens resurser.
  • engagerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt.
  • dokumenterar systematiskt vårt förbättringsarbete samt områden med förbättringspotential i vårt interna redovisningssystem, FOKUS.
  • uppfyller dagens lagar och förordningar samt söker aktivt efter miljövänligare lösningar.

Vi delar även Praktikertjänst miljöpolicy och ser löpande över vår egen närmiljö och påverkan av denna i vår dagliga verksamhet.

Sedan maj 2014 är vi på Tre Tandläkare certifierade inom Grön Tandvård.

Call Now Button