Tandlossningsbehandling

Tandlossning är en kronisk sjukdom som drabbar tandens fäste. Grundorsaken är en bakterieinfektion. Ett tidigt stadium av sjukdomen är tandköttsinflammation . Sjukdomsförloppet påverkas av flera faktorer, t e x rökning, otillräcklig munhygien och ärftliga faktorer. Man diskuterar också för närvarande samband/samvariationer med andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Själva behandlingen består av professionell tandrengöring hos en tandhygienist. Ibland om sjukdomen gått för lång så gör vi en operation.

Munhygienen är mycket viktig, varje tand måste göras ren runt om varje dag för att god läkning ska vara möjlig. Tandlossningssjukdomen är kronisk varför man behöver gå på regelbunden stödbehandling hos tandläkare/tandhygienist för att tidigt upptäcka tecken på om sjukdomen är på väg tillbaka. Behandlingsresultaten är goda om behandling sätts in i tid.

Call Now Button