Tandhygienister

Vi har fyra duktiga tandhygienister på Tre Tandläkare.

Förebyggande tandvård

Detta är vårt viktigaste arbete för att förhindra och minska tandproblem. Vi arbetar för att förebygga tandsjukdomar och munhälsorelaterade problem genom att erbjuda varje patient en individuell riskbedömning och vårdplan. Detta kan t.ex. vara extrabesök hos tandhygienist, instruktion och information om hur man ska använda olika munvårdsartiklar eller extra fluortillskott vid den ordinarie undersökningen.

Förebyggande behandling

Om du är i behov av förebyggande tandvård kommer en tid att reserveras för dig hos en av våra tandhygienister. Dina tänder kommer att göras rena samt du kommer att få en grundlig genomgång och instruktion i hur du bäst förebygger besvär från tänder och tandkött.

Call Now Button