Page Title

Here is a basic page layout with a right sidebar

Mät blodtryck och blodsocker hos tandläkaren

Nu kan du mäta blodtryck och blodsocker hos oss. Vi erbjuder dig en enklare hälsoscreening på vår praktik.

Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av hjärtinfart eller stroke, ofta utan tidigare symtom. Väldigt många går omkring med för högt blodryck eller blodsocker utan att veta om det. Ju tidigare en sjukdom upptäcks desto bättre. Ett enkelt sätt att upptäcka högt blodsocker och blodtryck är genom olika former av screening.

Vi inom tandvården träffar våra patienter regelbundet. Vi vet att cirka 91 procent av den svenska befolkningen över 15 år har besökt tandläkaren under en två-årsperiod. Till en läkare går du i allmänhet bara när problem faktiskt börjat uppstå – inte bara för kontroll. Genom att upptäcka och förebygga i tid besparas du som patient mycket lidande.

Call Now Button